News

Kroniek van de Nederlandse Muziek

Nov 25, 2023

 

Kroniek van de Nedelandse muziek

 

In opdracht van de Tivoli Vredenburg maakte Merel Waagmeester een tentoonstelling over Simeon ten Holt.
Een van de brieven die Simeon haar schreef inspireerde haar een tentoonstelling te maken, niet alleen in beeld, maar in tekst en geluid.
Dit werd als geluidsinstallatie in de Tivoli Vredenburg gepresenteerd tijdens hun Ten Holt festival-dag afgelopen Januari.
Op zijn sterfdag 25 november voor het eerst toegankelijk voor een breder publiek.

Ze leest passages voor uit zijn dagboeken, delen van brieven, reflecties op leven en werk, gecombineerd met geluidsfragmenten, waarbij het accent op de muziek – en met name de onbekendere werken ligt.
Het geheel geeft een impressie van het ontstaansproces en het rijke oeuvre van Ten Holt, die met zijn muziek steeds opnieuw een onbetreden gebied verkent.

 

'Bergen, Januari 2011


Lieve Merel,

ik weet niet of ik gesproken heb van een missie, misschien wel van een taak.

Ik was doordrongen van een taak, één daarmee. Gunde mezelf weinig respijt,
vakanties duurde me te lang, thuis was de plek waar het moest gebeuren.

Toch heb ik geduld ervaren en als een wezenlijk onderdeel van mijn werk gezien.
Je kunt vandaag niet maken wat pas volgende week geboren moet worden.
Het gaat dan om proces bewaking, het met je meedragen, het bestaan voor je werk.

Ik ben oud en aan het einde van een tocht, jij bent nog jong en aan het begin van een verhaal,
je eigen verhaal.

De vorm komt door gewoon te leven, geleid door een kompas dat je onvervreemdbaar geheim is.
Vertrouwen op de kracht van je wezen.

Misschien zien we elkaar in februari.

Hartelijke groet,

Simeon

 

KRONIEK VAN DE NEDERLANDSE MUZIEK