Over the uitvoeringspraktijk van Canto Ostinato

1. Kwaliteitscriteria
Kwaliteit is moeilijk te objectiveren. Het lastig om criteria als bijvoorbeeld ambachtelijkheid, authenticiteit of oorspronkelijkheid te hanteren laat staan te handhaven. Wel is het mogelijk om in de geest van de componist enkele aanwijzingen te formuleren.

2. Interpretatie
Canto Ostinato is gedacht en bedoeld als een ‘open scenario’ voor toetsinstrumenten. Er zijn diverse graden van vrijheid ingebouwd. Niet alleen in aantallen herhalingen van de diverse secties, maar ook in accentverschuivingen en dynamische contrasten.
De componist was echter van mening dat er regels moeten zijn die deze vrijheid begrenzen. Melodische lijnen hoger of lager spelen en dynamische contrasten maken: het kan allemaal. Maar er zelf noten bij verzinnen is nadrukkelijk niet de bedoeling.

Ten Holt zei in 1999 over Canto Ostinato: ‘Mijn eigen idee over de ideale uitvoering is niet per se het enige juiste. Wel kun je zeggen dat het stuk ontstaat uit het niets en dat het een heel geleidelijke opbouw kent. De herhaling speelt daarbij een grote rol.’
‘Canto Ostinato maakt zichzelf als het ware, er gebeurt veel in dit stuk. De muzikale bewe-ging komt tot stiltand terwijl de beweging doorgaat. De spelers beklimmen als het ware een berg terwijl het tegelijkertijd een steppe is. Dat is het paradoxale.’

3. Live uitvoeringen
De compositie Canto Ostinato lijkt het meest geschikt voor een uitvoering door toetsinstru-menten. Er bestaan ook uitvoeringen en opnamen van het stuk uitgevoerd op andere in-strumenten en combinaties daarvan. Enkele van deze uitvoeringen werden door de componist gewaardeerd, zoals de uitvoering door harpiste Assia Cunego. Uitgangspunt en toetssteen blijft het streven naar een kwalitatief hoogwaardige uitvoering die recht doet aan de intenties van de componist.

4. Registraties
Er bestaan vele opnamen van Canto Ostinato, uitgevoerd door verscheidene ensembles in verschillende bezettingen. Ook is een aantal solo-uitvoeringen beschikbaar. De Stichting juicht het toe dat vele musici zich bezighouden met het uitvoeren en registreren van het werk van Simeon ten Holt. De componist was bij leven vaak bij repetities aanwezig. De Stichting beveelt van harte aan dat musici contact opnemen met uitvoerders die veel ervaring hebben met het werk van Simeon ten Holt en samen met hem aan uitvoeringen hebben gewerkt.* Op deze manier kan kennis over zijn bedoelingen en wensen worden overgedragen.
(Links naar standaardopnamen.)

* O.a. Gerard Bouwhuis, Gene Carl, Polo de Haas, Ivo Janssen. Robert Lambermont, Sandra Mol, Jeroen van Veen, Arielle Vernède, Kees Wieringa, Cees van Zeeland.