Over the uitvoeringspraktijk van Canto Ostinato

New article about performing Canto Ostinato (in Dutch)

1. Kwaliteitscriteria
Kwaliteit is moeilijk te objectiveren. Het lastig om criteria als bijvoorbeeld ambachtelijkheid, authenticiteit of oorspronkelijkheid te hanteren laat staan te handhaven. Wel is het mogelijk om in de geest van de componist enkele aanwijzingen te formuleren.

2. Interpretatie
Canto Ostinato is gedacht en bedoeld als een ‘open scenario’ voor toetsinstrumenten. Er zijn diverse graden van vrijheid ingebouwd. Niet alleen in aantallen herhalingen van de diverse secties, maar ook in accentverschuivingen en dynamische contrasten.
De componist was echter van mening dat er regels moeten zijn die deze vrijheid begrenzen. Melodische lijnen hoger of lager spelen en dynamische contrasten maken: het kan allemaal. Maar er zelf noten bij verzinnen is nadrukkelijk niet de bedoeling.

Read more….